<< Previous Post
Next Post >>سيستم آرشيو الکترونيک اسناد

Wednesday, January 23, 2019 Posted by admin under General 

تکنولوژي هاي مرتبط با سيستم آرشيو الکترونيک اسناد

يک سيستم آرشيو الکترونيک اسناد براي ذخيره و قابل استفاده كردن دانش آشكار در سازمان‌ها ايجاد شده است از اين رو مي‌تواند گام اوليه‌اي براي مديريت دانش در سازمان‌ها باشد . سيستم آرشيو الکترونيک اسناد مركب از تكنولوژي‌هاي گوناگوني هستند كه تركيبات گوناگون اين تكنولوژي‌ها مي‌تواند براي ايجاد يك سيستم مديريت اطلاعات يكپارچه شوند.  مي‌توان با تركيب نرم‌افزارهاي متنوع برنامه‌هاي كاربردي با هم و با فراهم آوردن يك رابط مشترك براي آنها  از طريق desktop ، راه حلي عالي را براي مديريت اسناد سازمان‌ها و به عبارتي آرشيو الکترونيک اسناد فراهم آورد.

در اين نوشتار به تکنولوژي هاي مرتبط با سيستمهاي آرشيو الکترونيک اسناد خواهيم پرداخت :

تكنولوژي‌هاي مرتبط با  EDMS ( سيستم آرشيو الکترونيک اسناد )

 • خدمات  پايگاه داده‌ (Database Services)
 • Storage Device Drivers
 • ECM Application Services
 • تكنولوژي‌هاي هسته در EDMS

           1. تصويربرداري از اسناد  Document Imaging  (اسکن اسناد)         
           2. تكنولوژي هاي خدمات سند/ كتابخانه Document/Library services technologies
           3. گردش كار Workflow
           4. مديريت ركوردها record management

 • تكنولوژي مديريت گزارشات خبره ERM technologies
 • پردازش فرم‌ها Forms Processing
 • Optical, Mark and Intelligent Character Recognition (OCR/ICR
  براي راه‌اندازي يك سيستم آرشيو الکترونيک اسناد  (مديريت اسناد )EDMS  حداقل بايد از يكي از چهار تكنولوژي‌ هسته شامل: تصوير برداري از اسناد (اسکن مدارک )،  خدمات سند/ كتابخانه، گردش كار و مديريت ركوردها استفاده‌كرد. انتخاب تكنولوژي حمايت شده توسط EDMS   با توجه به نيازهاي سازماني كه كاربر نهايي سيستم است، تعيين مي شود. 

تکنولوژي اسکن اسناد 
تكنولوژي هاي تصويربرداري: اسکن اسناد  (Document Imaging )

تكنولوژي هاي تصويربرداري كاربران را قادر مي‌سازند تا اسناد چاپي را اسكن و وارد سيستم آرشيو الکترونيک اسناد كرده و در فرمت ديجيتالي ذخيره كنند.

اين تكنولوژي‌ها كاربران را قادر مي‌سازند تا متاديتا را نمايه و به سيستم وارد كنند. مولفه هاي اصلي سيستم‌هاي تصويربرداري اسناد عبارتند از:


  ورود اطلاعات (input)

ورود اطلاعات از طريق اسكنر صورت مي‌گيرد. ايستگاه‌هاي اسكن براي تبديل نسخه چاپي به فرمت ديجيتالي به منظور ذخيره و مديريت بعدي در سيستم آرشيو الکترونيک اسناد، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

قابليت‌هاي مورد نياز تكنولوژي اسكن اسناد

توانايي براي پردازش دسته اي (bache) و منفرد اسكن و نمايه اسناد
توانايي براي پشتيباني از اسكن مجدد اسناد (re-scanning)
توانايي براي پشتيباني از اسكن ساده و دوطرفه اسناد
توانايي براي ست‌كردن صفحه اي كه هنگام اسكن اسناد به صورت دسته اي يا در اسكن  اسناد طولاني جدا مي شود.
استاندارد وضوح(Resolution)
استاندارد آرشيو جورجيا در مورد وضوح :
  قابليت اسكنر براي اسكن در  وضوحي مطابق با  كيفيت مورد نياز تصاوير در سيستم آرشيو الکترونيک اسناد. براي اسناد متني حداقل 200dpi   و براي طرح هاي  مهندسي نقشه ها و ديگر اسناد حداقل 300 dpi 
استاندارد آرشيو ملي كبك كانادا در مورد استانداردهاي وضوح :
براي اسناد اداري متني، حداقل وضوح 300 dpi  است كه وضوح بالايي را براي خواندن و دستكاري در صورت لزوم فراهم مي‌آورد و فرمت هاي مختلف اسناد را پوشش مي‌دهد.
باركدها و داده ها در چك باكس:300 dpi
(Optical character recognition) OCR  300dpi 
چارت‌هاي جغرافيايي، نقشه ها ، طراحي ها و اسناد خاص: 300 – 400 dpi   يا بيشتر، بسته به تست هايي كه انجام مي‌شود.

 كنترل كيفيت براي اسكن و نمايه‌سازي اسناد
براي تعريف كنترل كيفيت اسكن و نمايه سازي، كاربر بايد بتواند:

 • بررسي و تاييد اعتبار فرايند اسكن و نمايه سازي
 • امكان اسكن مجدد تصاوير با كيفيت پايين
 • وارسي قابليت خوانايي هر صفحه از سند
 • وارسي نمايه سازي درست هر سند
 • وارسي درستي شمارش صفحات براي هر سند
 • وارسي سطح امنيت مناسب براي هرسند

آزمودن كنترل كيفيت اسكن اسناد (Quality Control Testing)، توصيه شده توسط دپارتمان حمل و نقل فلوريدا
هر روز در آغاز اسكن ، ابتدا بايد از اولين سندي كه وارد سيستم آرشيو الکترونيک اسناد شده ، پرينت گرفته شود در صورتي كه نسخه پرينت گرفته شده خوانا است سپس اسكن مي ‌تواند ادامه پيدا كند. همچنين بايد كيفيت نسخه الكترونيكي مشاهده شده روي مانيتور با نسخ اصلي و پرينت اسناد مقايسه شود. در صورت وجود مشكل در پرينتر و يا اسكنر مشكل برطرف شود. از نسخه آزمايشي چاپ شده براي مقايسه با تصويرآزمايشي روي صفحه استفاده مي شود. تصوير روي مانيتور با نسبت يك به يك ،براي اجتناب از كاهش وضوح، مشاهده مي‌شوند. 


گاهي جدا از آزمون روزانه اسكن، نياز به آزمودن آن در طول روز وجود دارد. اين در صورتي است كه : تعميرات روي تجهيزات اسكن انجام  شده باشد، تنظيمات اسكنر تغيير كرده باشد يا تغيير در نسب سخت افزار يا نرم‌افزار اسكنر انجام شده باشد. آزمودن کنترل کيفيت اسناد براي يک سيستم آرشيو الکترونيک اسناد امري ضروري است.

مرجع خبر : واحد تحقيق و توسعه دانش هم آرا


Tagged SCAN  OCR  DMS  0 Comments

share the love!comments

there are no comments for this post. be the first to post one!


post your comment

name (*) - required
email address (*) - required
site address
your comment (*) - required

(*) - required


<< Previous Post
Next Post >>