<< Previous Post
Next Post >>مروري بر تاريخچه آرشيو اسناد

Monday, May 13, 2019 Posted by admin under General  ARCHIVE 

روند «مديريت اسناد» پروسه اي بلند مدت و طولاني است. وظيفه مديريت اسناد به قرنها پيش باز مي گردد.
از دوره اي که انسان در تعاملات خود توانايي نوشتن و نگهداري اطلاعات را يافت مي توان گفت مديريت اسناد و آرشيو اسناد جاي خود را در ميان زندگي انسان يافت .
در تعاملات مالي بين افراد و حاکمان اقليمهاي مختلف همواره يک سند در ميان بوده است .
توليد سند به قدمت امپراطوريهاي بابل و هخامنشي به سه هزار سال پيش از ميلاد بر مي گردد .
اولين آرشيو اسناد را شايد بتوان لوح هاي چوبي و گلي جمع آوري شده در ديوان ها دانست .
مفهوم بايگاني اما بيشتر با ايجاد دستگاههاي دولتي شکل گرفت در ايران نيز بايگاني هاي اداري ، زيرزمين هايي با انبوه کاغذ يک جزء جدا ناشدني از پيکره هر اداره بوده است .
سازمان اسناد ملي ايران از سال 1349 در قالب يک سازمان دولتي آغاز فعاليت کرد . هدف اين سازمان شامل موارد ذيل است :

  • ايجاد آرشيو متمرکز اسناد
  • جمع آوري اسناد دولتي
  • امحاء اسناد زائد
  • آرشيو مناسب اسناد مفيد
  • امکان دسترسي به اسناد با ارزش براي محققان و پژوهشگران


در دو دهه اخير مديريت اسناد  با ورود تجهيزات و تکنولوژي جديد وارد فضاي جديدي از ماهيت و ساختار شد.

اسناد توسط دستگاههاي اسکنر تبديل به تصاوير ديجيتال شدند اين تصاوير با فرمهاي مختلف طبيعتا نياز به ديتايي داشتند که دسترسي به آنها را ميسر نمايد .

از اين رو ورود اطلاعات يا Data Entry بخش مهمي از فرآيندهاي ايجاد آرشيو ديجيتال اسناد شدند .

قبل از اين دوره اگرچه  Data Entry براي يافتن اسناد فيزيکي و کاغذي به کار مي رفت اما با ايجاد تصاوير ديجيتال اين فرايند جاي خود را به داده اي براي بازيابي اسناد ديجيتال داد .

موج توليد آرشيو ديجيتال اسناد با ورود نرم افزارهاي تخصصي مديريت اسناد ارتفاع بيشتري گرفت و نرم افزار مديريت اسناد يا همان نرم افزار آرشيو اسناد به عنوان EDMS ياSystem  Electronic Document Management روز به روز گسترش يافت .

نرم افزار آرشيو اسناد KeyDoc نيز به عنوان يک سيستم مديريت اسناد با قابليتهاي متعددي که دارد تا کنون کمک شاياني به پيشبرد اهداف سازمانها براي ايجاد آرشيو اسناد و همچنين مديريت اسناد خود نمود .

مرجع خبر : واحد تحقيق و توسعه دانش هم آرا


Tagged EDMS  Keydoc  0 Comments

share the love!comments

there are no comments for this post. be the first to post one!


post your comment

name (*) - required
email address (*) - required
site address
your comment (*) - required

(*) - required


<< Previous Post
Next Post >>